کلینیک مادر

درباره کلینیک دندانپزشکی مادر

_
کلینیک تخصصی دندانپزشکی مادر
با توجه به تخصصی شدن علوم و فنون دندانپزشکی توانسته است با بهره گیری از اساتید دانشگاه,دندانپزشکان مجرب و استفاده از تجهیزات مدرن خدمات خود را در قالب بخش های درمانی به هموطنان ارائه نماید.

منشور اخلاقی

_

در راستای توجه به مبانی اعتقادیمان در مورد تکریم انسانها و رعایت اصول اعتقادی,اخلاقی, و درمانی در محیط کاری به منظور نهادینه شدن رفتارهای درمانی  وشغلی مورد انتظار جامعه و ارج نهادن به همه بیماران,منشور اخلاقی کارکنان کلینیک تخصصی دندانپزشکی مادر طی ده بند به شرح زیر بین ما توافق گردیده است و در جهت رعایت آن خود را متعهد میدانیم.


  • 1- جلب رضایت مراجعین و بیماران  به عنوان اصلی ترین سرمایه با ارزش کلینیک
  • 2-رعایت نظم , ادب و احترام در ارتباط با همه مراجعین,بدون در نظر گرفتن توان مالی و جایگاه اجتمایی
  • 3-رعایت عدالت  و پرهیز از هرگونه  تبعیض در جریان امور درمانی و فعالیت های مربوطه با هدف حفظ کرامت انسانی همه بیماران و مراجعین
  • 4-تلاش در ارائه مشارکت در تدوین بهترین و دقیقترین الگوی درمانی
  • 5-ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی,مشاوره و گره گشایی از ابهام های درمانی  وتبدیل آن به یک مسیر شفاف و روشن درمانی با ارئه بهترین مشاوره و برنامه درمانی توسط دندانپزشکان متعهد و متخصص.
  • 6-رعایت اصول صداقت,درستی,امانتداری,رازداری وحفظ اطلاعات شخصی بیمار
  • 7-وقت شناسی,وظیفه شناسی,آراستگی ظاهر,رعایت اصول بهداشتی کارکنان و ابزار تخصصی,حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل نمودن بیماران و مراجعین
  • 8-رعایت استاندارد های درمانی و بهداشتی در زمینه  دندانپزشکی و بهره مندی از توان و تخصص روز دنیا
  • 9-انتقاد پذیری در راستای اصلاح و بهبود کیفیت فعالیت تخصصی دندانپزشکان و تعهد به بیماران در قبال هر گونه خسارات احتمالی در زمینه شکست  درمان انجام شده
  • 10-داشتن احساس مسئولیت نسبت به شغل و وظیفه سازمانی,پرهیز از اصراف مواد , اموال و امکانات در نهایت خداوند مهربان را شاکریم که امکانت خدمت به مردم را فراهم نموده تا بتوانیم خدمتگذار شما باشیم.